EN

REV Akademi

REV Akademi

REV Akademi - Kişisel Gelişim Programı, Rönesans Eğitim Vakfı bursiyerlerinin kendilerini çok yönlü geliştirmelerine katkı sunmak amacı ile uzaktan eğitim teknolojilerinden yararlanarak hazırlanan online eğitim platformudur.

Gençlerin kişisel gelişiminde, zaman ve mekan sınırlarını kaldırarak; onlara nitelikli ve kalıcı bir öğrenme fırsatı sunan platform, dinamik ve interaktif bir eğitim ortamı olarak tasarlandı.

Bursiyerlerimizin, REV Burs Programı’na dâhil oldukları süre içerisinde yararlanabileceği programın içeriği, ‘Kişisel Gelişim’, ‘Çalışma Hayatına Hazırlık’ ve ’21. Yüzyılda Aktif Sorumlu Yurttaşlık’ olmak üzere, üç ana alanda hazırlanan eğitimlerden oluşuyor.

Bursiyerlerimiz, REV Akademi Online Eğitim Platform’unda bugüne kadar 35.000 saat eğitim aldılar.

REV Akademi- Kişisel Gelişim Programı kapsamında yıl içerisinde, Bursiyer Buluşmaları ve Kariyer Söyleşileri ile yüz yüze, Webinar Buluşmaları ile online platformda bursiyerlerimizle bir araya geliyoruz. İş hayatına hazırlık zemini oluşturacak temalarda, konusunda uzman profesyonellerin katılımıyla söyleşiler gerçekleştiriyoruz.     

REV Akademi Tanıtım Filmi

Bursiyerlerimizin interaktif olarak katılım sağlayabilecekleri ortamlar tasarlayarak farklı temalarda atölye programları gerçekleştiriyoruz. Uyguladığımız atölye programlarından ilki olan Öğrenen Şehirler Tasarlamak Atölyesi, REV Akademi- Kişisel Gelişim Programı kapsamında SogLAB Sosyal Girişim laboratuvarı iş birliği ile gençlere tasarım odaklı düşünme yöntemini öğretmek ve global bir bakış açısı kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlendi.

Gün boyu süren atölyelerde önce Küresel Amaçlar hakkında genel bilgi alan bursiyerler, 17 hedef içinden “Nitelikli Eğitim” ve “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları”na odaklandilar. Gruplar halinde çalışma yapan bursiyerler; önce sorunu tespit edip, ardından araştırma yaparak fikir ürettiler. Sonra da ürettikleri fikirleri maketler aracılığı ile hayata geçirdiler. Böylece bursiyerler atölyenin üretim sürecinde ekip çalışmasıyla birlikte iş birliğinin getirdiği zenginliği fark ettiler, karmaşık problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirdiler.

Diğer bir atölye programımız olan Kentlerin Geleceği ile Anadolu Tasarım Atölyesi’nin gönüllü işbirliğinde gençleri, ‘vizyon’, ‘tasarım’ ve ‘sosyal etki’ kavramları ışığında kentleri yeniden düşünmeye, keşfetmeye ve tasarlamaya davet ettik. Atölyeye katılan bursiyerler, ufuk açıcı ve eğlenceli bir programla birlikte ekip çalışmasını deneyimleyip, yeni fikirler ürettiler. Yaşadıkları kente dair bakış açılarını genişlettiler. 

 Atölye programının ilk bölümünde gruplara ayrılan bursiyerler BEK Analizi yöntemini kullanarak kentin kimliği, değerleri, avantajlı ve dezavantajlı yönleri üzerine fikirlerini paylaştılar. Farklı bölümlerde öğrenim gören bursiyerlerin farklı bakış açılarını bir potada eritmeleri sonucunda kentin kaynakları belirlenirken, problemlerine yönelik de yenilikçi çözümler üretildi. İkinci bölümde katılımcıları zor bir kentsel bulmaca bekliyordu. Sıkış tıkış binalarla dolu bir mahallede kentsel dönüşüm yaparak yeşil alan açmayı hedefleyen bursiyerler yine takım halinde düşünmeyi, fikirlerin müzakere edilmesi sonucu bir karara varmayı ve iş bölümü ile alınan kararı uygulamayı deneyimlediler.

Öğrenen Şehirler Tasarlamak Atölyesi
Kentlerin Geleceği Atölyesi