EN
HABERLER

KENTLERİN GELECEĞİ ATÖLYESİ

10.03.2020

Kentlerin Geleceği Atölyesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Malatya’da Anadolu Tasarım Atölyesi’nin gönüllü işbirliğinde gençleri, ‘vizyon’, ‘tasarım’ ve ‘sosyal etki’ kavramları ışığında kentleri yeniden düşünmeye, keşfetmeye ve tasarlamaya davet etti. 

Şehir Planlamacısı A. Faruk Göksu’nun eğitmenliğinde gerçekleşen atölyeye katılan bursiyerler, ufuk açıcı ve eğlenceli bir programla birlikte ekip çalışmasını deneyimleyip, yeni fikirler ürettiler. Yaşadıkları kente dair bakış açılarını genişlettiler. 

Atölye programının ilk bölümünde gruplara ayrılan bursiyerler BEK Analizi yöntemini kullanarak kentin kimliği, değerleri, avantajlı ve dezavantajlı yönleri üzerine fikirlerini paylaştılar. Farklı bölümlerde öğrenim gören bursiyerlerin farklı bakış açılarını bir potada eritmeleri sonucunda kentin kaynakları belirlenirken, problemlerine yönelik de yenilikçi çözümler üretildi. İkinci bölümde katılımcıları zor bir kentsel bulmaca bekliyordu. Binalarla dolu bir mahallede kentsel dönüşüm yaparak yeşil alan açmayı hedefleyen burisyerler yine takım halinde düşünmeyi, fikirlerin müzakere edilmesi sonucu bir karara varmayı ve işbölümü ile alınan kararı uygulamayı deneyimlediler.